Daru és darupálya felújítás, modernizáció

Szerviz szolgáltatásaink mellett a Darusín Kft jól képzett szakembereivel vállalja minden típusú daru felújítását, átalakítását, modernizációját, helyszíni javítását. A megrendelői igények és a daru állapota alapján a kisebb átalakításoktól egészen a komplett daru modernizációig tudunk vállalkozni

Daru felújítása során vállaljuk

 • emelőművek felújítását, cseréjét
 • komplett futómacskák cseréjét
 • híd és futómacska haladás felújítását korszerű fokozatmentes frekvenciaváltós haladásraegy, vagy kétsebességes emelés átalakítását fokozatmentes frekvencia váltós emelésre
 • egyedi igények alapján, speciális terület kizárások, ütközés védelmek kialakításátdaru mozgások, hajtások automatizálását (PLC), meglévő rendszerekbe való integrálását
 • távfelügyelet kiépítését, szükség szerinti felügyeletét
 • hatékony és biztonságos anyagmozgatások érdekében lengésgátlás – Anti Sway – kialakítását
 • híd és futómacska vezérlések felújítását, komplett új vezérlőszekrények gyártását, telepítését
 • meglévő futómacska áramellátás cseréjét, igény szerint úszókábellel, energialánccal, vagy tokozott merevsínes áramellátással
 • meglévő nyílt vagy zárt pályamenti áramellátás felújítását, cseréjét
 • meglévő fülkés, vagy függőkapcsolós vezérlés átalakítását rádió távirányítós vezérlésre
 • utólagos túlterhelés gátló beépítését
 • leesésvédelem (zuhanásgátlás), kikötési pontok kiépítését, felszerelését darukra, darupályákra
 • gépészeti átalakítások, korszerűsítések elvégzését
 • futókereke felújítását
 • teherbírás növelését
 • fesztáv módosítását a darufőtartó átalakításával
 • daru acélszerkezetek részleges vagy teljes korrózió védelmét, festését

Darupálya felújítási igény esetén előzetes helyszíni felmérésünk során megvizsgáljuk a darupálya és a darupálya sínek állapotát.
Ez után elvégezzük a darupálya geometriai beméréseit, a bemérés eredményéről, azaz a darupálya aktuális állapotáról bemérési jegyzőkönyvet és szöveges értékelést adunk, mely alapján korrekciós terv készül, melyben meghatározásra kerül a szükség szerinti beavatkozások mértéke.

Darupályák felújítása, átépítése során vállaljuk

 • sínek magassági és oldalirányú beállítását
 • sínek részbeni, vagy komplett cseréjét
 • sínek hegesztéssel történő végtelenítését
 • darupálya főtartók beállítását, dőlés, vagy süllyedés korrigálását
 • komplett új sínrögzítő rendszer (Gantrex) kialakítását, telepítését
 • sérült, vagy hiányzó sínrögzítő elemek pótlását, cseréjét
 • bakdaru pályák esetén az egyes lekötések, alépítmények felújítását, újraépítését
 • darupálya feljáró létrák, járdák és korlátrendszerek komplett vagy részbeni felújítását, kialakítását
 • hiányzó, illetve sérült acélszerkezeti elemek pótlását, cseréjét
 • biztonsági kikötő rendszer kialakítását, szabványos és minősített acélsodrony kötélzet alkalmazásával
 • teljes darupálya rendszerek utólagos korrózió védelmét, festését

Vasúti építmények sínrögzítéseinek felújítása, építése során vállaljuk

 • vizsgáló aknák sínrögzítésének felújítása
 • mozdony fordítók sínrögzítésének felújítása
 • lefejtő tálcák sínrögzítésének felújítása
 • hidak sínrögzítésének felújítása
 • tolópadok sínrögzítésének felújítása
 • átadó kocsi pályák sínrögzítésének felújítása
 • szükség esetén az alépítmény felújításával