Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01868

Kedvezményezett neve: DARUSÍN Ipari Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése a Darusín Kft-nél 

Támogatás összege: 23 955 902 Ft

mértéke: 40,00%

Projekt leírása: 

 

A projekt keretében cégünk új vállalatirányítási rendszer bevezetését valósítja meg. A cégnek a vállaltirányítási rendszer üzemeltetéséhez a hálózaton kívül néhány számítógép áll rendelkezésre, ezért hardware eszközök és ezekhez szükséges szoftverek beszerzése is része a fejlesztésnek. A vállalatirányítási rendszerhez szükséges szervergép is a fejlesztés része. Ezekkel az eszközbeszerzésekkel a mostani elavult, lassú eszközöket cseréljük le, amelyek nem rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, amelyek a vállalatirányítási rendszer üzemeltetését tenné lehetővé.

A cég legfontosabb célja a fejlesztéssel kapcsolatosan, hogy az eddig egymástól függetlenül dolgozó kollégák egy közös rendszerben dolgozzanak, és egymásnak átadjanak olyan információkat az ERP-n keresztül, amelyek a munkájukhoz szükségesek. Valamint a projektekkel kapcsolatos információk egységesen egy helyen legyenek rendezett formában a mostani dossziés megoldás helyett. 

A rendszer az alábbi célterületeket tartalmazza:

Helyben telepített rendszer: Vállalati CRM, értékesítési terület, Gyártási terület, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés, Beszerzési, logisztikai terület, Pénzügyi, számviteli terület, Munkafolyamat-irányítási rendszer, Elektronikus iratkezelési rendszer, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó megoldás

Felhő alapú rendszer: Kontrolling és döntéstámogatás, Táv- és csoportmunka támogatás

 

A projekt összes elszámolható költsége: 59 889 755 Ft

 

Projekt befejezése: 2022.12.31.